TRAIN FROM LONG BIEN TO GIA LAM ON LP7 TRAIN

TYPE OF SEATS
Type of SeatCodeBasic fare(VND)
1Ghế phụGP20000
2Ngồi cứngNC25000
3Ngồi cứng điều hòaNCL35000
4Ngồi mềm điều hòaNML45000
TIME TABLE
DepartKMDepart TimeArrival Time
1Hà Nội018:1518:15
2Long Biên218:2618:23
3Gia Lâm518:4618:34
4Cẩm Giàng4019:2419:22
5Hải Dương5719:4919:44
6Phú Thái7820:1720:15
7Thượng Lý9820:4420:42
8Hải Phòng10220:5520:55

TRAIN FROM LONG BIEN TO GIA LAM

YB3 TRAIN

LP3 TRAIN

LP5 TRAIN

LP7 TRAIN


TRAINS FROM LONG BIEN TO