TRAIN FROM LONG BIEN TO GIA LAM ON LP5 TRAIN

TYPE OF SEATS
Type of SeatCodeBasic fare(VND)
1Ghế phụGP20000
2Ngồi cứngNC25000
3Ngồi cứng điều hòaNCL35000
4Ngồi mềm điều hòaNML45000
TIME TABLE
DepartKMDepart TimeArrival Time
1Hà Nội015:2015:20
2Long Biên215:3015:27
3Gia Lâm515:4515:38
4Cẩm Giàng4016:2816:22
5Hải Dương5716:5216:48
6Phú Thái7817:2117:19
7Thượng Lý9817:4817:46
8Hải Phòng10218:0018:00

TRAIN FROM LONG BIEN TO GIA LAM

YB3 TRAIN

LP3 TRAIN

LP5 TRAIN

LP7 TRAIN


TRAINS FROM LONG BIEN TO