TRAIN FROM LONG BIEN TO GIA LAM ON LP3 TRAIN

TYPE OF SEATS
Type of SeatCodeBasic fare(VND)
1Ghế phụGP20000
2Ngồi cứngNC25000
3Ngồi cứng điều hòaNCL35000
4Ngồi mềm điều hòaNML45000
TIME TABLE
DepartKMDepart TimeArrival Time
1Hà Nội009:1709:17
2Long Biên209:2809:25
3Gia Lâm509:4809:36
4Cẩm Giàng4010:3110:25
5Hải Dương5710:5310:50
6Phú Thái7811:2111:19
7Thượng Lý9811:4811:46
8Hải Phòng10212:0012:00

TRAIN FROM LONG BIEN TO GIA LAM

YB3 TRAIN

LP3 TRAIN

LP5 TRAIN

LP7 TRAIN


TRAINS FROM LONG BIEN TO